Obnova vchodov do kultúrneho domu v obci Černina
box
box
box
box
box
box
box
box
box
box
box